CĐV nhà trường tham gia giải bóng đá Bắc Sông Tiền

do trường THPT Thanh Bình 1 tổ chức ngày 29/10/2017