• Lê Phú Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   tuyetsuongav1982@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT CĐGV - Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   phamthanhtuantvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT chi bộ - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   aotimtoiyeu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: