• Trần Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   binhdiatvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   buithithanhloan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thùy Huệ Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTND
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   Hueminhdtvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mai Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Hội LHTN - Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sử
  • Điện thoại:
  • Email:
   Nguyenmaixuan26@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mai Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   khanhphuong.ct2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Liêu Minh Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   lieuminhvuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: