• Phạm Phú Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT Hội LHTN VN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   phamphuquy87@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   lieuth.07@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tôn Thúy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   tonthuyhong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   honghatvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đăng Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phổ cập
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   vuonglytvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Võ Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   panda160784@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT. CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenduyentvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Kim Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   huynhtramlt25@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: