• Phạm Thị Kiều Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   langnhuocninh87@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ung Thị Cẩm Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   camvantvn@mail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa Học
  • Điện thoại:
  • Email:
   thanhphongnguyen@rocketmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   huynhnhungdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Xuân Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH CĐCS - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
   xuandiemtvn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: